Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Mevzuat Takip ve Koordinasyon Sube Mudurlugu

Giriş
 

Mevzuat Takip ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü


a) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarının 17/2/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu konuda birimlerle koordine sağlamak,

b) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslaktan hakkında ilgili birimlerin görüşünü alarak yürürlük prosedürünü takip etmek ve neticelendirilmesi için çalışmak,

c) Genel Müdürlük birimlerince hazırlanan kuruluş, görev ve çalışma yönetmelikleri ile diğer mevzuatın yürürlük işlemleri sırasında, birimler arasındaki olası uyuşmazlıktan kontrol etmek ve bunların ortadan kaldrılması için toplantı düzenlemek,

ç) Genel Müdürlüğü ilgilendiren mevzuat boşlukları ile güncelliğini yitirmiş mevzuatın tespit edilmesi ve bu konuda gerekli çalışmaların koordine edilmesini sağlamak,

d) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan Genel Müdürlük görüşü alınmak üzere gönderilen ikili ve uluslararası güvenlik ve işbirliği konulan haricindeki mevzuat taşanları ve teklifleri hakkında, Genel Müdürlük birimlerinin görüşlerini almak, buna göre oluşturulan Genel Müdürlüğün nihai görüşünü talep eden yere intikal ettirmek,

e) Mevzuat tasan ve tekliflerine ilişkin Genel Müdürlük, bakanlıklar ve diğer kurumlar nezdinde düzenlenecek olan toplantı ve seminerlere talep halinde Genel Müdürlük temsilcisinin katılımını sağlamak, bu alanda kurum içi ve kurum dışı koordinatör birim faaliyetini yürütmek,

f) Genel Müdürlüğü ilgilendiren kanun tasan ve teklifleri hakkında, TBMM komisyon ve Genel Kurulundaki görüşmeleri, ilgili birim görevlisi ile birlikte gerektiğinde takip etmek/ettirmek,

g) Genel Müdürlük birimlerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapacağı protokollerin koordinesini sağlamak,

ğ) Pol-Net Mevzuat Bilgi Sisteminin hazırlanmasını ve güncelliğini sağlamak ile görevlidir.

  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı