Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

KurulusTarihce

Giriş
                
                    ​​​KURULUŞ VE TARİHÇE                                 

Hukuk Müşavirliği, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 16 ncı maddesine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü makamına doğrudan bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev alanına giren konularda; Bakanlık aleyhine açılan idari davalara ilişkin savunmaları yapmak, duruşmalara katılmak, kanun yollarına başvurmak, adli mahkemelere intikal eden davaları ve sonuçlarını takip etmek, mevzuat inceleme işlemlerine ve disiplin kurullarına ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur.​

  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı