Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Hukuk Müşavirleri

Giriş
 
Hukuk Müşavirleri

  • Kendisine verilen dosyalarla ilgili olarak savunmaları hazırlamak, duruşmalarda Bakanlığı temsil etmek, dava sonuçlanana kadar dosyayı takip etmek. 
  • 1. Hukuk Müşavirince sevk edilen mevzuat tasarıları ile tereddüt edilen konular hakkında hukuki görüş vermek,
  • Bakanlık, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin ve Merkez Disiplin Kurullarında 1. Hukuk Müşavirince verilen raportörlük görevini ifa etmek,  
  • İdari yargı mercilerinin, idare aleyhine verdiği kararlara karşı ilgili birimlerce gönderilen bilgiyi de değerlendirerek şartları var ise kanun yollarına başvurmak,
  • ​1. Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.​​
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı