Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Adli Dava İşleri Şube Müdürlüğü

Giriş
 
Adli Dava İşleri Şube Müdürlüğü

  • ​​İdare aleyhine adli yargı mercilerinde açılan davaları takip etmek ve gerekli savunmaları hazırlamak,
  • Kamu zararına neden olan şahıslar hakkında kamu zararının tahsili amacıyla İdare adına üçüncü şahıslar hakkında dava açmak ve bu davaları takip etmek,
  • Kamu alacakları ile ilgili olarak somut olaylardaki durumlara göre 659 sayılı KHK’nin ilgili maddeleri gereği rücu, sulh ve vazgeçme işlemlerini yürütmek,
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve Anayasa Mahkemesine yapılan ve konusu itibariyle polis uygulamalarıyla ilgili olan başvuruları takip etmek, görüş ve savunmamızı oluşturmak, talep edilen bilgi, belge ve görüşleri ilgili birimlere, iletmek,
Adli Dava İşleri Şube Müdürlüğü ;
a) İdari Büro Amirliği,
b) Savunma Büro Amirliği,
c) Dava Açma Büro Amirliği,
ç) Sulh ve Vazgeçme İşlemleri Büro Amirliği,
d) Uluslararası Dava Takip ve Değerlendirme Büro Amirliği,
birimlerinden oluşur.

​​
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı