Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Adli Yardım İşleri Şube Müdürlüğü
 
ADLİ YARDIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1- Görevi sırasında ve görevi nedeniyle sanık durumuna düşen Emniyet personelinin talebi üzerine, Genel Müdürlüğümüz uhdesinde Sözleşmeli olarak çalışan avukatların görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

2- Görevi sırasında ve görevi nedeniyle sanık durumuna düşmüş olan Emniyet personelinin talebi üzerine, sözleşme yapmış olduğu avukatının vekalet ücretinin ödenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

3- Emniyet Teşkilatı ile ilgili gerçeğe aykırı haber yapan basın ve yayın kuruluşları hakkında avukatlar vasıtasıyla adli makamlara suç duyurusunda bulunmak.

4- Gerçeğe aykırı haber ve yayınlar hakkında avukatlar vasıtasıyla ilgili mevzuata göre tekzip ve erişimin engellenmesi işlemleri başlatmak.

5- Devlet Memurları Kanunu’nun 25 inci maddesine istinaden hakkında uydurma bir suç isnadı yapılan personelin soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı hallerde uydurma isnadı yapan hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunmak.
 
 
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı